.
Tvångsvård av barn och unga
  • Socialrätt
  • Familjerätt

Tvångsvård av barn och unga

Pernilla Leviner, Tommy Lundström

Rättigheter, utmaningar och gränszoner

Produkt-id: 4335645458476
ID: S-7AD05E859ECA7156852580A4005540
Tvångsvård av barn och unga
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter på den sociala barnavården tvångsvårdsingripandanden av barn och unga ur rättsvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv. Tanken är att boken ska ge kunskap om lagstiftningen, fakta om tvångsomhändertagandenas omfattning och vårdens innehåll och hur det sociala arbetet på detta område går till.

Boken vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete, juridik samt andra ämnen och verksamheter som på olika sätt handlar om och möter barn som riskerar att fara illa. Bidragen i boken är också av intresse för politiker beslutsfattare med koppling till den sociala barnavården.Läs Pernilla Leviners artikelhttps://www.nj.se/nyhet/nagot-att-halla-i-handen-vid-tvangsvard-av-barn-och-unga-170220
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139115137.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-7AD05E859ECA7156852580A4005540", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-7AD05E859ECA7156852580A40055409C", "verkid"=>"7AD05E859ECA7156852580A4005540381", "subject_areas"=>["Socialrätt", "Familjerätt"], "subjects"=>["Socialrätt", "Familjerätt"], "subtitle"=>"Rättigheter, utmaningar och gränszoner", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0898", "id"=>"63CB40349BEDA86FC1257E5F0049DC41", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Pernilla", "lastname"=>"Leviner"}, {"contact_id"=>"1324", "id"=>"A38FCF6DFA2E0525C1257EE0004C8D0D", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Tommy", "lastname"=>"Lundström"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2017.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139115137", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2017", "publicerat_datum"=>"2017-01-12", "publicerat_timestamp"=>1484179200, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}