Tvångsvård av barn och unga
Wolters Kluwer

Tvångsvård av barn och unga

Rättigheter, utmaningar och gränszoner

44200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

442 kr (exkl. moms)

Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter på den sociala barnavården tvångsvårdsingripandanden av barn och unga ur rättsvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv. Tanken är att boken ska ge kunskap om lagstiftningen, fakta om tvångsomhändertagandenas omfattning och vårdens innehåll och hur det sociala arbetet på detta område går till.Boken vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete, juridik samt andra ämnen och verksamheter som på olika sätt handlar om och möter barn som riskerar att fara illa. Bidragen i boken är också av intresse för politiker beslutsfattare med koppling till den sociala barnavården.

Läs Pernilla Leviners artikel
https://www.nj.se/nyhet/nagot-att-halla-i-handen-vid-tvangsvard-av-barn-och-unga-170220
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 296
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911513-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter på den sociala barnavården tvångsvårdsingripandanden av barn och unga ur rättsvetenskapliga och socialvetenskapliga perspektiv. Tanken är att boken ska ge kunskap om lagstiftningen, fakta om tvångsomhändertagandenas omfattning och vårdens innehåll och hur det sociala arbetet på detta område går till.Boken vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete, juridik samt andra ämnen och verksamheter som på olika sätt handlar om och möter barn som riskerar att fara illa. Bidragen i boken är också av intresse för politiker beslutsfattare med koppling till den sociala barnavården.

Läs Pernilla Leviners artikel
https://www.nj.se/nyhet/nagot-att-halla-i-handen-vid-tvangsvard-av-barn-och-unga-170220
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Socialrätt
  • Publicerad: 2017-01-16
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911513-7