Två språk eller flera? Thailändska
Skolverket

Två språk eller flera? Thailändska

1500

15 kr

Råd till flerspråkiga familjer om hur de kan stödja sina barn i deras språkutveckling. Råden grundar sig på aktuell forskning och synpunkter har även hämtats in från pedagoger i förskola och skola.

Råden är allmänna och givetvis ska varje förälder välja det som är naturligast och bäst i den egna familjen. Broschyren är tvåspråkig och ges ut på svenska och 16 språk, däribland thailändska.

Produktdetaljer: