Två språk eller flera? Ryska
Skolverket

Två språk eller flera? Ryska

1500

15 kr (exkl. moms)

Råd till flerspråkiga familjer om hur de kan stödja sina barns utvweckling i deras språk. Råden grundar sig på aktuell forskning och synpunkter har även hämtats ion från pedagoger i förskola och skola.

Råden är allmänna och givetvis ska varje förälder välja det som är naturligast och bäst i den egna familjen. Broscyren i tvåspråkig och ges ut på svenska och 16 språk, däribland ryska.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: U06108