Två språk eller flera? Ryska
Skolverket

Två språk eller flera? Ryska

Råd till flerspråkiga föräldrar

1500

15 kr (exkl. moms)

Råd till flerspråkiga familjer om hur de kan stödja sina barns utvweckling i deras språk. Råden grundar sig på aktuell forskning och synpunkter har även hämtats ion från pedagoger i förskola och skola.

Råden är allmänna och givetvis ska varje förälder välja det som är naturligast och bäst i den egna familjen. Broscyren i tvåspråkig och ges ut på svenska och 16 språk, däribland ryska.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: U06108