Två språk eller flera? Polska
Skolverket

Två språk eller flera? Polska

1500

15 kr

Råd till flerspråkiga familjer om hur de kan stödja sina barn i deras språkutveckling. Råden grundar sig på aktuell forskning och synpunkter har även hämtats in från pedagoger i förskola och skola.

Råden är allmänna och givetvis ska varje förälder välja det som är naturligast och bäst i den egna familjen. Broschyren ges ut på svenska och 16 språk, däribland polska.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 28
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: U06107