Två språk eller flera? Arabiska
Skolverket

Två språk eller flera? Arabiska

1500

15 kr

De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag och synpunkter från föräldrar, pedagoger i förskola och skola och från forskare vid andra institutioner. Råden är allmänna och passar många men kanske inte alla. Givetvis ska varje förälder välja det som känns naturligast och bäst i den egna familjen.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 23
  • Utgiven: 2004
  • ISBN: U04046