Två nya statliga specialskolor
Utbildningsdepartementet

Två nya statliga specialskolor

Delbetänkande av Utredningen om statliga specialskolor

19300

193 kr (exkl. moms)

Föreslår en flexibel specialskola där det finns möjligheter till individuella lösningar utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Förslagen innebär också ökade möjligheter att välja skolform utifrån elevens bästa.

Finns även en Lättläst version samt en DAISY

Tryckt upplaga: