.
Turordning vid uppsägning

Turordning vid uppsägning

76600

766 kr (exkl. moms)

Turordning vid uppsägning

Turordning vid uppsägning

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 392
  • Utgiven: 2000
  • ISBN: 978-913900647-3
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv

Om boken

Frågorna om turordning tillhör själva kärnan i anställningstryggheten och hör till de mest omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion som skyddslagstiftning. Boken består av dels en undersökning av rättsreglerna dels en empirisk undersökning av hur reglerna tillämpas på ett antal arbetsplatser. Frågor som ställs är bl.a. i vilken mån reglerna skyddar anställningen för de grupper som de har ett uttalat syfte att skydda och hur avvägningen görs mellan arbetstagarnas behov av anställningsskydd och arbetsgivarens behov av en effektiv produktion.