Tullverkets författningshandböcker, TFH III:3. Transitering m.m. Startpaket med grundbok inkl. pärm och prenumeration på ändringstryck 2015
Tullverket

Tullverkets författningshandböcker, TFH III:3. Transitering m.m. Startpaket med grundbok inkl. pärm och prenumeration på ändringstryck 2015

118000

1,180 kr (exkl. moms)

Innehåller bl.a. konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (även på engelska) och TIR-konventionen.

För dig som redan har grundboken kostar en prenumeration på ändringstrycket för 2015 555 kr exkl. moms.

Produktdetaljer: