Tullverkets författningshandböcker, TFH III:2. Särskilda trafikförfattningar m.m. Startpaket med grundbok inkl. pärm och prenumeration på ändringstryck 2015
Tullverket

Tullverkets författningshandböcker, TFH III:2. Särskilda trafikförfattningar m.m. Startpaket med grundbok inkl. pärm och prenumeration på ändringstryck 2015

112200

1 122 kr

Innehåller bestämmelser om internationell vägtransport av bl.a. farligt gods, livsmedel m.m. samt om sjöfart, flygtrafik, jakt- och fisketillsyn m.m.

För dig som redan har grundboken kostar prenumerationen på ändringstryck för 2015 555 kr exkl. moms.

Produktdetaljer: