Tullverkets författningshandböcker, TFH III:2. Särskilda trafikförfattningar m.m. Startpaket med grundbok inkl. pärm och prenumeration på ändringstryck 2015
Tullverket

Tullverkets författningshandböcker, TFH III:2. Särskilda trafikförfattningar m.m. Startpaket med grundbok inkl. pärm och prenumeration på ändringstryck 2015

112200

1,122 kr

Innehåller bestämmelser om internationell vägtransport av bl.a. farligt gods, livsmedel m.m. samt om sjöfart, flygtrafik, jakt- och fisketillsyn m.m.

För dig som redan har grundboken kostar prenumerationen på ändringstryck för 2015 555 kr exkl. moms.

Produktdetaljer: