Tullverkets författningshandböcker, TFH III:1. Tullkodex m.m. Startpaket med grundbok inkl. tre pärmar och prenumeration på ändringstryck 2015
Tullverket

Tullverkets författningshandböcker, TFH III:1. Tullkodex m.m. Startpaket med grundbok inkl. tre pärmar och prenumeration på ändringstryck 2015

153700

1,537 kr (exkl. moms)

Innehåller de grundläggande delarna av den tullagstiftning som gäller i Sverige. Här ingår såväl EG:s bestämmelser med bl.a. tullkodex och tillämpningskodex som svensk tullagstiftning (tullag, tullförordning och tullordning).

För dig som redan har grundbok kostar en prenumeration på ändringstryck 2015 710 kr exkl. moms.