Tullverkets författningshandböcker,TFH I:1. Tulltaxan del 1-3. Startpaket med tre pärmar + inlagor och prenumeration på ändringstryck 2015
Tullverket

Tullverkets författningshandböcker,TFH I:1. Tulltaxan del 1-3. Startpaket med tre pärmar + inlagor och prenumeration på ändringstryck 2015

392000

3,920 kr (exkl. moms)

En kombination av EG:s tulltaxa (den kombinerade nomenklaturen, KN), EG:s integrerade tulltaxa (TARIC) och vissa svenska bestämmelser.

Varje del kan även köpas separat:Del 1Del 2Del 3

Den nya tulltaxan beräknas utkomma i slutet av februari. För den som redan har tulltaxan är prenumerationspriset för år 2015: 3 150:- exkl. moms. Inlagan till del 3 sparas från föregående år. I prenumerationen ingår nya inlagor till del 1 och del 2 samt ändringstryck del 1-3.