TUFF - teckenspråksutbildning för föräldrar
Utbildningsdepartementet

TUFF - teckenspråksutbildning för föräldrar

Slutbetänkande av Utredningen om utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva barn m.m.

13700

137 kr (exkl. moms)

Föreslår att ett statsbidrag inrättas för utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva och hörselskadade barn. Utbildningen ska omfatta 240 timmar i form av påbyggbara kurser och följa en kursplan. Analys bör göras av tillgången på lärare och studiematerial.
Tryckt upplaga: