.
Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

Jan Melander

- En skola fri från kränkningar

34100

341 kr (exkl. moms)

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

Lagerstatus: Tillfälligt slut
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 4
  • Omfång: 134
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139023661
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Författare: Jan Melander

Om boken

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån
de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska
resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag
och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har
inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan
pojkars och flickors beteendemönster. Särskild uppmärksamhet ägnas
framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.