.
Trygghet och studiero
 • Skola och utbildning
 • Offentlig rätt
 • Utbildning
 • Offentlig förvaltning

Trygghet och studiero

Jan Melander

- En skola fri från kränkningar

Planerad utgivning under maj 2024.
32100

321 kr (exkl. moms)

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 136
 • ISBN: 9789139029359
 • Ämnen: Skola och utbildning, Offentlig rätt
 • Taggar: Utbildning, Offentlig förvaltning
 • Författare: Jan Melander

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar - liksom lärares rätt att agera vid ordningsstörningar - klargörs i boken utifrån de principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats betydelsen av de signaler från lagstiftaren att det är läraren som bestämmer i klassrummet. Även samhällsproblemet med elever som begår brott mot andra elever belyses. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.