Trygghet och studiero
  • Utbildning & Forskning

Trygghet och studiero

- En skola fri från kränkningar

28700

287 kr (exkl. moms)

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 126
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 9789139116844
  • Ämnen: Utbildning & Forskning
  • Författare: Jan Melander

Om boken

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan pojkars och flickors beteendemönster. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.Genom tredje upplagan uppmärksammas det viktiga samhällsproblemet med hot och våld i skolan. I det nyskrivna femte kapitlet ges konkreta rättsliga råd om vad som kan göras när det gått för långt. Även konfliktlösande strategier behandlas.