.
Trygghet och studiero
 • Skola och utbildning
 • Offentlig rätt
 • Utbildning
 • Offentlig förvaltning

Trygghet och studiero

Jan Melander

- En skola fri från kränkningar

Produkt-id: 8905183297879
ID: P000048495

321 kr (exkl. moms)

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 136
 • Utgiven: 2024
 • ISBN: 9789139029359
 • Ämnen: Skola och utbildning, Offentlig rätt
 • Taggar: Utbildning, Offentlig förvaltning
 • Författare: Jan Melander

Om boken

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar - liksom lärares rätt att agera vid ordningsstörningar - klargörs i boken utifrån de principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats betydelsen av de signaler från lagstiftaren att det är läraren som bestämmer i klassrummet. Även samhällsproblemet med elever som begår brott mot andra elever belyses. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139029359.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000048495", "primary"=>"true", "verkid"=>"66A8CB0D8AA1AAD68525813E002F3B045", "subject_areas"=>["Skola och utbildning", "Offentlig rätt"], "subjects"=>["Utbildning", "Offentlig förvaltning"], "subtitle"=>"- En skola fri från kränkningar", "datechanged"=>"2024-05-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0563", "id"=>"2FFD89C8DFFB068AC1257D6C002B26BF", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Jan", "lastname"=>"Melander"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"399", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"5", "priceresellers"=>"225", "size"=>"136", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-05-08", "publicerat_timestamp"=>1715126400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}