Trygghet och studiero
Norstedts Juridik

Trygghet och studiero

26900

269 kr

Författare:
Jan Melander
Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan pojkars och flickors beteendemönster. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero. I denna andra upplaga har materialet uppdaterats med hänsyn till den senaste rättsutvecklingen och ett flertal nya exempel har tillkommit. Särskild tonvikt har lagts vid att analysera vilken betydelse ett införlivande av barnkonventionen i svensk lag kan komma att få för skolorna.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 116
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911610-3