Trygghet och effektiv utskrivning från sluten vård. SOU 2015:20
Socialdepartementet

Trygghet och effektiv utskrivning från sluten vård. SOU 2015:20

28000

280 kr

Föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver.Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Särskild utredare: Göran StiernstedtTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: