Tryggad tillgång till kontanter. SOU 2018:42
Finansdepartementet

Tryggad tillgång till kontanter. SOU 2018:42

22000

220 kr

Riksbankskommittén behandlar i delbetänkandet hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag. Dessutom behandlas Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet. Kontanttillgången, i betydelsen tillgången till kontanttjänster i samhället, innefattar dock ett stort antal aktörer utöver Riksbanken. Därför väljer kommittén i sina överväganden att, utöver Riksbanken, även analysera de roller som bl.a. övriga berörda statliga myndigheter, bankerna och handeln har. Kommittén föreslår att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: