Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare.
Utbildningsdepartementet

Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare.

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige, se över:
  • hur villkoren kan förbättras för kvinnor och män som är doktorander,
  • hur meriteringsanställning som regleras i högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskarkarriär,
  • hur användningen av på varandra följande tidsbegränsde anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och
  • hur mobiliteten kan öka i fråga om kvinnor och män som är doktorander samt kvinnor och män som tillhör den undervisande och forskande personalen vid universitet och högskolor.
Tryckt upplaga: