Tretolv
Norstedts Juridik

Tretolv

Skatt på kvalificerade andelar

55900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

559 kr (exkl. moms)

Författare:
Ulf Tivéus

Tretolv – skatt på kvalificerade andelar behandlar 3:12-reglerna och är en heltäckande kommentar till alla regler som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Nya regler gäller från och med 2014. Efter dessa och alla tidigare ändringar i lagstiftningen har 3:12-reglerna blivit ett lapptäcke av komplexa bestämmelser för tillämparen. I boken behandlar författaren dessa svåra och delvis nya regler på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och med många exempel. Dessutom tar författaren upp och analyserar över hundra domar från Högsta förvaltningsdomstolen där olika 3:12-frågor prövats, liksom alla relevanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Boken vänder sig främst till jurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare till ägare av 3:12-bolag, men är även oumbärlig för de fåmansföretagare som själva vill tränga in i den komplicerade och omfattande lagstiftningen och den rättspraxis som finns på området.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 232
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913901829-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ulf Tivéus

Tretolv – skatt på kvalificerade andelar behandlar 3:12-reglerna och är en heltäckande kommentar till alla regler som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Nya regler gäller från och med 2014. Efter dessa och alla tidigare ändringar i lagstiftningen har 3:12-reglerna blivit ett lapptäcke av komplexa bestämmelser för tillämparen. I boken behandlar författaren dessa svåra och delvis nya regler på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och med många exempel. Dessutom tar författaren upp och analyserar över hundra domar från Högsta förvaltningsdomstolen där olika 3:12-frågor prövats, liksom alla relevanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Boken vänder sig främst till jurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare till ägare av 3:12-bolag, men är även oumbärlig för de fåmansföretagare som själva vill tränga in i den komplicerade och omfattande lagstiftningen och den rättspraxis som finns på området.
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2014-08-27
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901829-2