Trender och prognoser 2011
Statistiska centralbyrån/SCB

Trender och prognoser 2011

32200

322 kr

Allt färre ska försörja och ta hand om allt fler!Redovisar hur befolkningssammansättningen i Sverige kommer att förändras framöver och hur detta påverkar försörjningsbördan för dem som är i förvärvsaktiva åldrar. Den starkast växande gruppen är ålderspensionärerna som ökar från 1,7 till 2.3 miljoner. Ger också en bild av hur sysselsättningen kan komma att utvecklas i framtiden med beräkningar över tillgång och efterfrågan för ett 50-tal utbildningsgrupper. Prognosen visar att underskottet blir som störst inom vård och omsorg.
Produktdetaljer: