Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering, ändrade föreskrifter
Naturvårdsverket

Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering, ändrade föreskrifter

2000

20 kr (exkl. moms)

Nya 18 a § och 19 a §.
Tryckt upplaga: