Transportinspektionen. En myndighet för all trafik. Bilaga
Näringsdepartementet

Transportinspektionen. En myndighet för all trafik. Bilaga

Betänkande av Transportstyrelseutredningen

33600

336 kr (exkl. moms)

Sammanfattar de flesta av de analyser som ligger till grund för utredningens rekommendationer och konsekvensbeskrivningar.

Se även Huvudbetänkandet

Tryckt upplaga: