Transporter av frihetsberövade. Prop. 2016/17:57
Justitiedepartementet

Transporter av frihetsberövade. Prop. 2016/17:57

14400

144 kr

För att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och i syfte att renodla Polismyndighetens verksamhet föreslår regeringen nya bestämmelser om Kriminalvårdens rätt att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.Föreslår också att Polismyndigheten ska få överlämna en transport av en frihetsberövad person till Kriminalvården m.m.
Produktdetaljer: