Transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden), ändrade föreskrifter och allmänna råd

16700

167 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2006:35.

Prenumerera på SJÖFS