Transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden), föreskrifter
Sjöfartsverket

Transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden), föreskrifter

27000

270 kr

Ändrad genom SJÖFS 2006:36, SJÖFS 2008:12 och SJÖFS 2008:73.

Produktdetaljer: