Transport på försörjningsfartyg inom offshoresektorn, föreskrifter

Transport på försörjningsfartyg inom offshoresektorn, föreskrifter

6300

63 kr (exkl. moms)

Transport på försörjningsfartyg inom offshoresektorn, föreskrifter

Transport på försörjningsfartyg inom offshoresektorn, föreskrifter

Om boken

Upphäver SJÖFS 2001:3, Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

Prenumerera på SJÖFS