Transport av farligt gods i hamn; ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Transport av farligt gods i hamn; ändrade föreskrifter och allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1991:8), 11 §.

Prenumerera på SJÖFS
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 2005
  • Serie: SJÖFS 2005:21
  • ISBN/Best.nr: 26705-21
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Trafik & Transporter