.
Trafikskadelagen
  • Offentlig rätt
  • Ersättningsrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Transport och kommunikation

Trafikskadelagen

Erland Strömbäck, Helen Bernerfalk

Ersättning vid trafikskada

0
Trafikskadelagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Trafikskadelagen reglerar rätten till ersättning vid skada som uppkommer vid trafik med motordrivet fordon. Med tanke på alla stora och små trafikolyckor som dagligen inträffar så är denna lag säkert en av våra oftast tillämpade lagar. Grundkonstruktionen är enkel. Skada i följd av trafik med motordrivet fordon ska ersättas oberoende av om bilisten varit vårdslös eller inte. Men det finns variationer och undantag i grundregeln som gör att lagen i vissa delar är mycket komplicerad.Här beskrivs trafikskadelagen på ett enkelt och lättfattligt sätt. En rad exempel åskådliggör tillämpningen. Viktigare rättsfall och övrig praxis beskrivs. Hänvisningar görs till den litteratur som finns på området. Detta verk är den enda aktuella och lättöverskådliga kommentaren till trafikskadelagen. Denna nya upplaga är en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga.