Trafikskadelagen
Norstedts Juridik

Trafikskadelagen

60000

600 kr (exkl. moms)

En överskådlig och lättillgänglig handbok som ger beskriver den komplicerade trafikskadelagstiftningen. Trafiksakdelagen är en av våra oftats tillämpade lagar på grund av alla stora och små trafikolyckor som intreäffar dagligen. Viktigare rättsfall och övrig praxis beskrivs. Stor vikt läggs vid information om hur lagen faktiskt tillämpas i försäkringsbolagens praktiska hantering av lagen. Även domstolarnas tillämpning av lagen får stort utrymme.