Trafikskadelagen
Norstedts Juridik

Trafikskadelagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Mats Holmqvist

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Denna digitala uppdatering utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. De justeringar som har gjorts består i stor utsträckning av ändrade hänvisningar till annan lagstiftning, på grund av att den lagstiftning vartill det hänvisas har ändrats. Det har vidare tillkommit ett begränsat antal hänvisningar till ny rättspraxis. Slutligen har de s.k. Internal Regulations för Council of Bureaux och reglementet för Trafikskadenämnden ändrats. Även detta har beaktats i denna uppdatering.

Digital utgåva: