Trafikkommentarer - stående order
Norstedts Juridik

Trafikkommentarer - stående order

128700

1,287 kr

Trafikkommentarer innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Trafikkommentarer ges ut i ny upplaga vartannat år.
Produktdetaljer: