Trafikkommentarer
Norstedts Juridik

Trafikkommentarer

128800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1 288 kr

Wolters Kluwer presenterar här åttonde upplagan av Trafikkommentarer som ersätter TRAFIK – Rättsfall, kommentarer som tidigare under många år gavs ut i NTF:s regi.I den europeiska samhällsutvecklingen har frågor om trafiksäkerhet och om trafik- och naturmiljö alltmer kommit att ställas i fokus. I alla EU-länder och inte minst i Sverige görs stora satsningar på att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. I Sverige siktar insatserna bl.a. till att det trafiksäkerhetspolitiska målet, den s.k. nollvisionen, ska uppnås. Det fortgående arbetet inom EU avseende trafikregleringen drivs framåt för att åstadkomma ett transportsystem som är säkert för både människor och miljö och det medför kontinuerliga förändringar i den svenska trafiklagstiftningen.Trafikkommentarer, som innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning, behandlar det pågående förändringsarbetets fortskridande. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Den författningstext som anges i boken är den som gällde den 1 juli 2016. Även beslutade ändringar som vid den tidpunkten ännu inte trätt i kraft nämns dock i stor utsträckning i kommentarerna. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Rikliga hänvisningar görs till Transportstyrelsens föreskrifter och föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket. Föreskrifterna kommenteras också i viss utsträckning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 856
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911495-6

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Trafikkommentarer innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Rikliga hänvisningar görs till Transportstyrelsens föreskrifter och föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket. Föreskrifterna kommenteras också i viss utsträckning.
Målgrupp
Övrigt, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-08-31
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913911495-6