Trafikförfattningar 2018/19
Norstedts Juridik

Trafikförfattningar 2018/19

140200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,402 kr (exkl. moms)

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiosjätte utgåvan. I årets utgåva, 2018/19, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, vägmärkesförordningen, terrängkörningsförordningen och i förordningen om kör- och vilotider, samt färdskrivare m.m.


Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2018:818 som är en ändring i lagen om trängselskatt. Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av TRAFIKFÖRFATTNINGAR 2017/18, markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.INNEHÅLL

 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare

 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning

 • Parkering, Flyttning av fordon

 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst

 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige

 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.

 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.

 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.

 • Ordningsbot, Provavgifter

 • Trafikskadelag, Försäkringar

 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordonUrvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 1079
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 978-913902111-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiofemte utgåvan. Författningssamlingen gavs fram till år 2012 ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik.

Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2017:517 som är en ändring i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Nya författningsändringar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

Urvalet av de författningar som är medtagna i boken har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.


INNEHÅLL

 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och
  Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,
  Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare

 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor,
  Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS,
  Vägmärkesförordning

 • Parkering, Flyttning av fordon

 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst

 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige

 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.

 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.

 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.

 • Ordningsbot, Provavgifter

 • Trafikskadelag, Försäkringar

 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

Målgrupp
Övrigt, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
 • ISBN: 978-913902111-7