Trafikförfattningar 2017/18
Wolters Kluwer

Trafikförfattningar 2017/18

137500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1 375 kr

Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik.Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2017:517, en ändring i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).Nya författningsändringar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.INNEHÅLL
 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets ochKustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor,Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS,Vägmärkesförordning
 • Parkering, Flyttning av fordon
 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
 • Ordningsbot, Provavgifter
 • Trafikskadelag, Försäkringar
 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 1048
 • Utgiven: 2017
 • ISBN: 978-913902025-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiofemte utgåvan. Författningssamlingen gavs fram till år 2012 ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik.Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2017:517 som är en ändring i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).Nya författningsändringar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.Urvalet av de författningar som är medtagna i boken har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.INNEHÅLL
 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets ochKustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor,Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS,Vägmärkesförordning
 • Parkering, Flyttning av fordon
 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
 • Ordningsbot, Provavgifter
 • Trafikskadelag, Försäkringar
 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Övrigt
Digital upplaga:
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
 • ISBN: 978-913902025-7