Trafikförfattningar 2016/17
Norstedts Juridik

Trafikförfattningar 2016/17

133500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1 335 kr

I årets utgåva av Trafikförfattningar, 2016/17, har ändringar skett i bl.a. lagen om vägtrafikregister, trafikförordningen, lagen om vägtrafikdefinitioner och taxitrafiklagen.Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2016:803 som är en ändring i bilskrotningsförordningen.Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av föregående utgåva av Trafikförfattningar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 1044
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901954-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I årets utgåva av Trafikförfattningar, 2016/17, har ändringar skett i bl.a. lagen om vägtrafikregister, trafikförordningen, lagen om vägtrafikdefinitioner och taxitrafiklagen.Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2016:803 som är en ändring i bilskrotningsförordningen.Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av föregående utgåva av Trafikförfattningar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.
Digital upplaga: