Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt & Rättsväsen

Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Betänkande från Totalförsvarsutredningen

22000

220 kr (exkl. moms)

Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Totalförsvarsdatalag. SOU 2017:97. Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

  • Utgivare: Försvarsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 331
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:097
  • ISBN/Best.nr: 978-913824718-1
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
  • Taggar:

Om publikationen

Föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

Den nya regleringen ska ersätta den nu gällande lagen och förordningen om behandling av personuppgifterom totalförsvarspliktiga som därigenom upphävs. Vi föreslår att regleringen av Rekryteringsmyndighetens behandlingav personuppgifter inte ska vara helt fristående utan anpassas till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen. I den nya lagen införs därför en bestämmelse som anger att dataskyddslagen gäller vid behandling av personuppgifter i Rekryteringsmyndighetens verksamhet, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Lagens syfte är att ge Rekryteringsmyndigheten möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett effektivt och ändamålsenligt integritet tillgodoses vid sådan behandling.

Särskild utredare: Elisabet Reimers
Teckna stående order på SOU från Försvarsdepartementet!ementet!