Totalförsvarets författningshandbok 2019/20

Totalförsvarets författningshandbok 2019/20

68000

680 kr (exkl. moms)

Totalförsvarets författningshandbok 2019/20

Totalförsvarets författningshandbok 2019/20

Om boken

När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbokfinner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor.I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för hur specifika myndigheter ska agera, vad som gäller för det militära försvaret, hur krisberedskap och civilt försvar ska hanteras i olika situationer, vilka regler som gäller kring skydd vid olyckor – och mycket annat.Totalförsvarets författningshandbok, utgavs tidigare under namnetSamhällets beredskap och försvar, SB
Utkommer i oktober, årligen. Teckna stående order!