Totalförsvarets författningshandbok 2018/19
Försvarsdepartementet

Totalförsvarets författningshandbok 2018/19

66000

660 kr

När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor.

I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för hur specifika myndigheter ska agera, vad som gäller för det militära försvaret, hur krisberedskap och civilt försvar ska hanteras i olika situationer, vilka regler som gäller kring skydd vid olyckor – och mycket annat.

Totalförsvarets författningshandbok, utgavs tidigare under namnet Samhällets beredskap och försvar, SB
Utkommer i oktober, årligen. Teckna stående order!
Produktdetaljer: