.
Tore 2. Brå Rapport 2022:2
 • Övrigt
 • Offentlig rätt
 • Rättsväsendet
 • Verksamhetsstyrning
 • Offentlig förvaltning

Tore 2. Brå Rapport 2022:2

En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje

21700

217 kr (exkl. moms)

Tore 2. Brå Rapport 2022:2

Tore 2. Brå Rapport 2022:2

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Omfång: 108
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Brå Rapport 2022
 • ISBN/Best.nr: 978-918859955-1
 • Ämnen: Övrigt, Offentlig rätt
 • Taggar: Rättsväsendet, Verksamhetsstyrning, Offentlig förvaltning

Om publikationen

En omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje inleddes 2011. Insatsen fick namnet Tore 2 och är en av de största myndighetsgemensamma insatser som genomförts i Sverige. Tore 2 byggde på samverkan mellan:

 • Polismyndigheten,
 • Arbetsförmedlingen,
 • Säkerhetspolisen,
 • Skatteverket,
 • Försäkringskassan,
 • Kustbevakningen,
 • Kronofogden,
 • Tullverket,
 • Kriminalvården,
 • Åklagarmyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten.

De flesta åtgärderna riktades mot ekonomisk brottslighet. Rapporten visar att de regelbundna veckomötena, en lättillgänglig problembild, motivationshöjande föredragningar och decentraliseringen av beslut till myndigheternas koordinatorer skapade engagemang och uthållighet.

Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats. Utvärderingen omfattar insatsens genomförande, utfall och effekter. Brå har även sammanställt rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på när man planerar, genomför och avslutar en myndighetsgemensam insats.