ToR-utredningen, Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

ToR-utredningen, Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av utredningsuppdraget och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: