.
Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet

Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet

13900

139 kr (exkl. moms)

Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet

Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Majoriteten av de brott som begås mot ungdomar kommer aldrig till polisens kännedom. En viktig fråga för rättsväsendet är varför ungdomar inte anmäler brott. Kan den låga anmälningsbenägenheten hos de unga bottna i ett misstroende om att rättsväsendet inte kommer att kunna hjälpa till?

I denna rapport beskriver Brå vilka förklaringar de unga ger till att inte anmäla våldsbrott. I vilken utsträckning uppger de unga brottsoffren att de inte vänder sig till polisen på grund av rädsla för repressalier eller för att de helt enkelt inte har förtroende för myndigheterna?

Rapportens analyser bygger på två stora undersökningar som genomförs av Brå, Skolundersökningen om Brott (SUB) och Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Tack vare materialens storlek kan Brå, mer i detalj än vad som tidigare varit möjligt i Sverige, beskriva vilka ungdomsgrupper i befolkningen som av olika anledningar väljer, eller avstår från, att polisanmäla brott.

Du kan även teckna stående order på samtliga publikationer från Brå.