.
Tomträtt
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Tomträtt

Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap m.m.

82200

822 kr (exkl. moms)

Tomträtt

Tomträtt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Ger en allmän översikt över tomträtten, följt av huvudinnehållet i jordabalkens tomträttsregler. Därefter kommenteras i detalj de särskilda paragraferna om tomträtt i 13 och 21 kap. Sedan den förra upplagan utkom har ändringar skett i de författningar som rör tomträtt samt flera vägledande rättsfall meddelats av betydelse för tomträttsinstitutet. Användningen av tomträttsinstitutet också förändrats; det upplåts numera få nya tomträtter för småhus samtidigt som ett flertal kommuner säljer ut sina tomträttsinnehav.Omfattande bearbetningar har gjorts, inte minst såvitt gäller referenser till lagförarbeten. Ett nytt avsnitt har även tillkommit med anledning av de ändringar i 3 kap. JB rörande tomträtt som har skett sedan den förra upplagan utkom.