Tolktjänst för vardagstolkning. Ds 2016:7
Socialdepartementet

Tolktjänst för vardagstolkning. Ds 2016:7

17000

170 kr

Föreslår en lag om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet.br>Departementsskrivelsen behandlar även frågor som rör en gemensam administrativ ingång för bokning av tolk, insatser för att effektivisera tolktjänst genom IT samt vissa frågor om tolk i arbetslivet. Förslagen baserar sig på underlag från en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: