.
Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning
  • Personbeskattning

Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen

Carl-Magnus Uggla, Christian Carneborn
Produkt-id: 4335667806252
ID: S-2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AF
Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Att tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Det har till och med ifrågasatts om lagen alls går att förstå på ett meningsfullt sätt. Då lagen tillämpas av våra domstolar måste vi ändå utgå från att lagen kan tolkas och förstås. Att systematisera och analysera befintlig kunskap och erfarenheter som finns rörande skatteflyktslagens tillämpning leder till insikter som kan vara helt avgörande vid bedömningen av de skattemässiga konsekvenserna av ett förfarande. Det finns ett omfattande material att sätta sig in i. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat skatteflyktslagens tillämplighet i ett stort antal fall. Vid sidan av praxis kan vägledning också hämtas i förarbeten, avhandlingar och en stor mängd artiklar på området.Boken behandlar lagstiftningens utveckling, hur nu gällande skatteflyktslag ska tillämpas, processuella aspekter och hur skatteflyktslagens tillämpning förhåller sig till annan lagstiftning och andra rättsliga normer. Bokens analyser och systematiseringar resulterar i värdefulla insikter som är presenterade på ett sammanhållet och lättillgängligt sätt, vilket tidigare har saknats inom litteraturen på området.Tanken är att boken ska vara en handledning för praktiskt verksamma jurister och ekonomer, men fungerar också bra inom skatterättslig utbildning på högskole- och universitetsnivå samt vid fortbildning av skattejurister.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139017745.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AF", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AFD0", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F450048AF6C1", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Skatterätt", "Företagsbeskattning", "Personbeskattning"], "datechanged"=>"2024-01-10", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0678", "id"=>"43355F95BA1BC04DC1257B98003B6134", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl-Magnus", "lastname"=>"Uggla"}, {"contact_id"=>"1056", "id"=>"7C5737A77A5B7254C1257BC60042CEC1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Christian", "lastname"=>"Carneborn"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2015.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139017745", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2015", "publicerat_datum"=>"2015-10-15", "publicerat_timestamp"=>1444867200}