Tolkning av kommersiella avtal
Norstedts Juridik

Tolkning av kommersiella avtal

116200

1,162 kr (exkl. moms)

Denna upplaga har omarbetats för att bättre vara till hjälp för de som kommer i kontakt med kommersiella avtal och innehåller nytt material med hänsyn till rättsutveckling och nya erfarenheter. Ny svensk och utländsk rättspraxis har tillkommit och de komparativa avsnitten har integrerats i de svenska delarna som ett naturligt led i den internationalisering som har skett. Syftet är att boken skall vara till hjälp för både avtalstolkaren och avtalsskrivaren.