Tolkning av kommersiella avtal
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Straffrätt & Rättsväsen

Tolkning av kommersiella avtal

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Version: 2
  • ISBN: 978-91-39-30163-9
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Denna upplaga har omarbetats för att bättre vara till hjälp för de som kommer i kontakt med kommersiella avtal och innehåller nytt material med hänsyn till rättsutveckling och nya erfarenheter. Ny svensk och utländsk rättspraxis har tillkommit och de komparativa avsnitten har integrerats i de svenska delarna som ett naturligt led i den internationalisering som har skett. Syftet är att boken skall vara till hjälp för både avtalstolkaren och avtalsskrivaren.

Detta är den digitala versionen av den tryckta bok som gavs ut 2004.