.
Tolkning av kommersiella avtal
  • Förmögenhetsrätt
  • Associationsrätt

Tolkning av kommersiella avtal

Mattias Hedwall
0
Tolkning av kommersiella avtal
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna upplaga har omarbetats för att bättre vara till hjälp för de som kommer i kontakt med kommersiella avtal och innehåller nytt material med hänsyn till rättsutveckling och nya erfarenheter. Ny svensk och utländsk rättspraxis har tillkommit och de komparativa avsnitten har integrerats i de svenska delarna som ett naturligt led i den internationalisering som har skett. Syftet är att boken skall vara till hjälp för både avtalstolkaren och avtalsskrivaren.

Detta är den digitala versionen av den tryckta bok som gavs ut 2004.