.
Tolkning av entreprenadavtal
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Förmögenhetsrätt
  • Entreprenadrätt

Tolkning av entreprenadavtal

Anders Ingvarson, Marcus Utterström
0
Tolkning av entreprenadavtal
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Entreprenadkontrakt är ofta omfattande och komplicerade. De innehåller såväl rättsliga som tekniska villkor för de arbeten som entreprenören ska utföra för beställarens räkning. Det är vanligt att parterna har olika uppfattning om hur avtalsvillkor ska tolkas.

Högsta domstolen har under 2010-talet meddelat ett flertal domar om tolkning av bestämmelser i standardavtalen Allmänna bestämmelser (vars senaste versioner är AB 04 och ABT 06), som är avsedda för entreprenadavtal. Tolkningsfrågor om entreprenadavtal tar dock ofta sikte på tolkning av villkor i andra kontraktshandlingar än Allmänna bestämmelser, exempelvis villkor i administrativa föreskrifter och kravtexter i tekniska beskrivningar.

I Tolkning av entreprenadavtal behandlas praktiskt återkommande tolkningsfrågor som aktualiserar tolkning av villkor i andra kontraktshandlingar än Allmänna bestämmelser. Detta sker mot bakgrund av såväl Högsta domstolens praxis som avgöranden från underrätterna.

Framställnignen riktar sig till praktiskt verksamma jurister samt ingenjörer och andra yrkesgrupper som regelbundet arbetar med entreprenadavtal. Den är också skriven för juridikstudenter.