Tolkkunskap
Tolk- och översättarinstitutet

Tolkkunskap

22000

220 kr

Ger en bild av vad tolkning innebär både i teorin och i praktiken. Tolketiska och tolkningstekniska frågor behandlas på ett resonerande sätt. Även arbetsvillkor och möjligheter till utbildning och auktorisation tas upp.

Se ävenJuridik för tolkarSamhällsguiden

Produktdetaljer: