Tolkkunskap
Tolk- och översättarinstitutet

Tolkkunskap

22000

220 kr (exkl. moms)

Ger en bild av vad tolkning innebär både i teorin och i praktiken. Tolketiska och tolkningstekniska frågor behandlas på ett resonerande sätt. Även arbetsvillkor och möjligheter till utbildning och auktorisation tas upp.

Se även
Juridik för tolkar

Samhällsguiden

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Tolk- och översättarinstitutet
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 92
  • Utgiven: 2009
  • ISBN/Best.nr: 978-913832476-9
  • Ämnen: Sociala frågor, Språk, Utbildning & Forskning