Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna. SOU 2015:68
Finansdepartementet

Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna. SOU 2015:68

44700

447 kr (exkl. moms)

Ser över beskattningen av livförsäkringsföretagen. Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelerverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att trygga pensionsutfästelser mer neutrala gentemot varandra, samt för att underlätta byte av tryggandeform.
Särskild utredare: Hases Per Sjöblom.Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!