.
Tjänsteinnovationer i offentlig sektor
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Tjänsteinnovationer i offentlig sektor

Behov av forskningsbaserad kunskap och kompetens

20400

204 kr (exkl. moms)

Tjänsteinnovationer i offentlig sektor

Tjänsteinnovationer i offentlig sektor

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 88
 • Utgiven: 2011
 • ISBN/Best.nr: 978-918651750-2
 • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Strukturerat kaos är att rekommendera!

Analyserar behovet av den kunskap och kompetens som forskarna kan bidra med för att förnya och utveckla den offentliga sektorns tjänster. En kombination av metoder har använts: litteraturöversikt, tre fallstudier, fokusgrupper, en enkät och en workshop.
Fallstudierna är exempel från offentliga verksamheter som fått rykte om sig att vara innovativa:
 • Kulturutvecklartjänst i Botkyrka
 • Deklarationsapplikation hos Skatteverket
 • Bibliotekssamarbete och AudioIndex i Umeå
Pekar på betydelsen av flexibilitet i styrsystemet som tillåter ett strukturerat kaos där idéer kan prövas.

Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order.